Facility a property management - správa nemovitostí Ostrava

Ostrava – rozlohou druhé a počtem obyvatel třetí největší město České republiky - nabízí řadě investorů pro podnikatelské záměry velké možnosti. Na této stránce Vám představíme společnost D.I.SEVEN FACILITY, která Vám nabízí komplexní a doplňkové služby v oblasti facility managementu a property managementu.

Tyto služby spočívají v poskytování úplného servisu při správě a údržbě budov. Prostřednictvím nabízeného komplexního balíčku služeb v oblasti správy movitého i nemovitého majetku tak můžete spolupracovat a jednat pouze s jedním partnerem.

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí je souhrn služeb, který obnáší facility management, property management, recepční služby a energy management. Podnikatelským záměrem agentury D.I.SEVEN FACILITY (vizitka viz níže) je optimalizace investičních nákladů na opravy, řízení a údržbu technologií, optimalizace spotřeby energií, zajištění komplexní ekonomické, obchodní a právní služby, zastupování klienta vůči třetím osobám a služby související s bezproblémovým provozem technických zařízení budov a nemovitostí.

Facility management

  • Služby technické
  • Služby administrativní
  • Služby infrastrukturální

Facility management - služby technické

Co si můžeme představit pod pojmem Facility management? Služba facility - technická sekce poskytuje služby související s bezporuchovým chodem technických zařízení budov a nemovitostí. Jedná se tedy o technickou správu budovy s patřičnými revizemi a servisy, technické prohlídky zařízení, zajištění pozáručního servisu, havarijní službu s garantovaným dojezdem, kontrolní činnost a pravidelný reporting za sledované období. Tato služba také zajišťuje desinfekci, desinsekci a deratizaci.

Facility management - služby administrativní

Tato správa nemovitostí zajišťuje úkony spíše administrativního rázu. Jedná se o zastupování klienta vůči třetím stranám, vedení dokumentace spravovaných technických zařízení, pasportizaci technologických zařízení, zpracování a vedení klíčového hospodářství, legislativní dohledy a školení z požární ochrany, bezpečnosti práce, školení z ochrany zdraví při práci, vedení odpadového hospodářství, optimalizaci provozních nákladů a podávání přehledových zpráv o průběhu a stavu daných služeb za sledované období.

Facility management - služby infrastrukturální

Tato sekce Facility zajišťuje provozní a doplňkové služby spojené s ostrahou. Ostrahou se rozumí i recepční služby a veškeré služby zahrnující ostrahu objektů, tedy i pult centrální ochrany. Dále jsou zahrnuty služby spojené spíše s venkovní údržbou a úklidem. Jedná se o práce zahradnické a veškeré práce spojené s úklidem a to jak vnějších ploch, tak i vnitřních prostor budov. Na žádost klienta jsou zajišťovány i služby marketingové, dodej kancelářských potřeb a ostatní typy zásobování.

Property management

  • Služby ekonomické
  • Služby obchodní
  • Energy management

Property management - služby ekonomické

Do této sekce správa budov> zahrnuje služby spojené s vedením účetnictví, zastupováním klienta vůči třetím osobám, přípravou smluv, kontrolou plateb, upomínáním dlužníků, vyrovnáváním plateb za služby (přeplatky, nedoplatky) a vedením evidence veškerých plateb. Jsou zde zahrnuty účetní audity, kontroly účtů, předpisy záloh. Také přípravy smluv s nájemci a třetími stranami a mimo jiné zpracování informací o pohybu a stavu fondu oprav společných částí objektu, zpracování smluv o odběru médií atd.

Property management - služby obchodní

Tato správa budov pod sebe zahrnuje veškerou činnost spojenou s pronajímáním bytových i nebytových prostor,marketingovým poradenstvím v souvislosti s prodejem nemovitosti a související realitní činností. Property management v tomto případězajišťuje různá výběrová řízení, marketingové služby a spolupracuje při řešení škodných událostí. Nesmíme opomenout služby spojené s organizací propagačních akcí.

Energy management

Energetický management definujeme jako služby spojené s řízením spotřeby médií (voda, plyn, elektřina, teplo). Služby energetického managementu dále zahrnují výběr dodavatele médií, pravidelné zpracování zpráv o spotřebě energií, porovnávání skutečných a smluvních hodnot a jejich vyhodnocování, zpracování podkladů a pravidelné odečty.

Recepční služby

Zmíněná agentura nabízí ke komplexnosti služeb při správě budov i recepční služby.Ty jsou poskytovány zejména pracovníky ostrahy a v případě klientských požadavků i pracovníky se znalostmi cizích jazyků. Recepční služby vedou evidence návštěv, informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu, vyřizují veškeré poštovní záležitosti, zajišťují obsluhu komunikační ústředny, služby spojené s výdejem a příjmem klíčů, ale také zajišťují služby spojené s uzamykáním budovy a v nočních hodinách provádějí pochůzkovou a kontrolní činnost.


Cílem společnosti D. I. Seven Facility je poskytovat klientům veškeré služby s důrazem na profesionalitu, vstřícnou komunikaci a snadný přístup klientů k informacím. Šeří klientův čas i finanční prostředky a vždy se řídí požadavky a potřebami každého klienta.

 


Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava

tel.: (+420) 596 612 720
e-mail: ostrava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Ostrava

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., je dceřinou společnostní D.I.SEVEN, a.s., která působí po celém území České republiky. V rámci Facility Managementu Vám tato společnost v Ostravě nabízí úplný servis spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat náklady oprav a spotřebu energií. Provádí i samostatně opravy objektů, zajistí ekologickou likvidaci a třídění odpadů. Prostřednictvím Property managementu nabízí klientovi komplexní správu majetku budov a nemovitostí spojenou s převzetím a evidencí smluv až po kontrolu dodržování smluvních podmínek. Klientovi nabízí zastupování vůči třetím osobám. Zajistí účetní audity, energetický servis, předávání a přebírání bytových a nebytových prostor, ale také spolupracuje s realitními kancelářemi. D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., klade důraz na profesionalitu, flexibilitu a vstřícný přístup ke svým klientům.