Fyzická ostraha - Ostrava a Ostravský kraj

Fyzická ostraha objektů a majetku a ochrana osob je nejběžnějším způsobem předcházení výtržnictví, krádeží, vandalismu a dalších nežádoucích vlivů.

Bezpečnostní agentury ve městě Ostrava Vám tento způsob fyzické ostrahy objektů a majetku a ochrany osob zajistí a zabezpečí kvalitně, spolehlivě a plně podle potřeb a požadavků zákazníka.

Fyzická ostraha a její plné využití

Bezpečnostní agentury ve městě Ostrava poskytují dlouhodobou fyzickou ostrahu např. průmyslových objektů, administrativních budov, výrobních hal a areálůparkovišť atd.

Mohou však nabídnout i krátkodobou fyzickou ostrahu, které je možno využít např. při zabezpečení akcí na kulturních, společenských nebo sportovních událostech.

Službu lze využít i jednorázově, např. při převozu cenin, nebo jako doprovod osob.

Fyzická ostraha v praxi

  • Kontrolní činnost

Pokud není možné realizovat zabezpečení objektů či areálů elektronicky, je fyzická ostraha objektů a majetku základním stupněm ochrany.

Tento stupeň ochrany spočívá především v kontrole příjezdů a odjezdů veškerých vozidel do střežených prostor. Dále jsou kontrolovány, případně i evidovány všechny osoby a to jak při příchodu, tak i při odchodu. To vše v souladu platných norem a předpisů.

  • Pochůzková činnost

Další důležitou kontrolní činností v rámci fyzické ostrahy objektů a majetku je pochůzková činnost. Tato bezpečnostní služba je prováděna prověřenými pracovníky fyzické ostrahy v pravidelných či náhodných intervalech a lze ji podle předem stanovených požadavků vykonávat i v doprovodu psovoda.

Pracovníci fyzické ostrahy vykonávají pochůzky vždy za pomocí čipového systému, jejichž data jsou pak k dispozici klientovi.  

  • Pracovníci fyzické ostrahy

Fyzická ostraha objektů a majetku je prováděna odpovědnými a proškolenými pracovníky, kteří jsou oděni do jednotného stejnokroje nebo mohou službu vykonávat v civilním oblečení.

Výjimkou nejsou ani pracovníci se znalostí cizího jazyka, nebo pracovníci, kteří na vysoké úrovni ovládají moderní techniku.

Fyzická ostraha jako prevence

Přítomnost pracovníka fyzické ostrahy působí mnohdy do značné míry jako prevence před zloději nebo vandaly. 

Objekt, který je hlídaný, se tak pro pachatele trestné činnosti může stát méně zajímavým a dosažitelným. Ostraha objektů a ochrana osob a majetku může být navíc podpořena dálkovou ostrahou pomocí PCO (ARC) – pult centrální (centralizované ochrany).

Bezpečností agentury ve městě Ostrava Vám poskytnou komplexní profesionální a kvalitní služby dle Vašeho přání a požadavků. Bezpečnostní služby můžete využít u některých vybraných bezpečnostních agentur i pro náhradní plnění.