Náhradní plnění 2012

Nadále i v roce 2012 můžete ušetřit své finanční prostředky a zajistit si tak plnění zákonné povinnosti podle zákona o zaměstnanosti, který spočívá v zaměstnávání osob zdravotně postižených (OZP). Stačí, když budete odebírat služby od vybrané bezpečnostní agentury ve městě Ostrava, nebo kdekoli v ČR, přičemž nezáleží, zda je sídlo Vaší společnosti v Ostravě, nebo kdekoli jinde v ČR.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci má povinnost i v roce 2012 zaměstnávat poměrnou část osob se zdravotním postižením. V případě, že tento povinný 4% podíl neplníte, můžete tuto povinnost řešit náhradním plněním a vyhnout se tak odvodu nemalé "invalidní daně" do státní kasy.

Změny v náhradním plnění 2012

Jelikož novela zákona o zaměstnanosti, platná od 1. 1. 2012, omezila poskytovalům náhradního plnění objem služeb, je pro Vás výhodné zajistit si odběr služeb u níže uvedených bezpečnostních agentur dříve, než se jejich možnosti poskytování náhradního plnění postupem roku zúží. Proto doporučujeme zabývat se řešením náhradního plnění 2012 zavčas!

Možnosti plnění povinného zákonného plnění o zaměstnanosti v roce 2012

  • Náhradním plněním, které spočívá v odběru služeb od agentur zaměstnávajících více než 50 % osob zdravotně znevýhodněných.
  • Odvodem finančních prostředků do státního rozpočtu za každého chybějícího zaměstnance se ZP do stanoveného poměru zaměstnanců.
  • Zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob se zdravotním postižením a těžším zdravotním postižením.

Odběr služeb od bezpečnostních agentur - výhoda možnosti náhradního plnění

Zaměstnanost vybraných bezpečnostních agentur ve městě Ostrava tvoří více jak 50% osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ), invalidních důchodců. Z tohoto důvodu Vám mohou tyto bezpečnostní agentury poskytovat své služby formou náhradního plnění.

 

Zaměstnávání invalidních důchodců

I když je město Ostrava s rozvinutým průmyslem, bohužel má také velkou nezaměstnanost. Bezpečnostní agentury poskytují zaměstnávání invalidních důchodců, osob se ZP a TZP. Tím agentury pomáhají těmto občanům ke zkvalitnění života, a klientům umožňují ušetřit finanční prostředky díky možnosti odebírání náhradního plnění i v roce 2012.

 

Náhradní plnění 2022