Zaměstnávání zdravotně postižených, ZTP a náhradní plnění v Ostravě

Prostřednictvím firem, zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, si nákupem jejich výrobků, nebo služeb můžete splnit svou povinnost náhradního plnění. Současně také podpoříte své zdravotně postižené spoluobčany, kteří mají problém se uplatnit v běžném životě. I přes zaměstnávání invalidních důchodců, Vám tyto společnosti v Ostravě nabízí kvalitu, flexibilitu a vstřícnost svých služeb v oblasti bezpečnosti a úklidu.

Náhradní plnění 2023 a zaměstnávání invalidních důchodců je stále aktuální téma pro firmy, které zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců. Vybrané společnosti působící v Ostravě a v celé Moravskoslezské aglomeraci, umožňují zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), tedy zaměstnávání invalidních důchodců. Tyto agentury poskytují profesionálníslužby v oblasti bezpečnosti a úklidu a s těmito službami také již zmíněné náhradní plnění.

Více o změnách 2023 v zaměstnávání OZP se dočtete na stránkách MPSV.

Náhradní plnění a jeho výklad

  • povinný podíl
  • náhradní plnění

Samotný výraz  povinný podíl definuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9,  který lze ve stručnosti vysvětlit takto - zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve firmě s více než 25 zaměstnanci. Takzvaný povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci tedy činí minimálně 4% těchto zaměstnanců (osob se změněnou pracovní schopností).

Tento povinný podíl  Vám také umožní dle ustanovení § 24 odst. 3b č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti splnit takzvané náhradní plnění. Náhradní plnění můžeme opět stručně definovat jako odběr služeb nebo výrobků od firem umožňujících  zaměstnávání osob se ZPS, kdy podíl těchto osob činívíce jak 50%.

Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání ZPS

Zmiňované profesionální bezpečnostní a úklidové agentury působící nejenom v Ostravském regionu, ale i po celé ČR mají v zaměstnávání ZPS bohaté a dlouholeté zkušenosti. Díky těmto zkušenostem Vám mohou poradit s veškerými  legislativními záležitostmi ohledně náhradního plnění a zaměstnávání invalidních důchodců. Také zajistit tyto služby kdekoliv v Moravskoslezském kraji. Těchto zkušeností využívají při pokrytí bezpečnostních a úklidových služeb i pro velké firmy a průmyslové podniky. Odběrem služeb od těchto agentur si zajistíte i náhradní plnění 2023, a tak můžete ušetřit nemalé množství finančních prostředků na odvodech státu.

Přínos práce pro ZTP a osoby se ZPS

Vybrané profesionální bezpečnostní a úklidové agentury, mají  dlouholeté zkušenosti s vytvářením pracovních míst pro tyto zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Poskytují  těmto osobám řadu zaměstnaneckých výhod a vytvářením pracovních pozic jim umožňují  žít plnohodnotný život. Vy při odběru  služeb od zmiňovaných agentur  pomůžete s vytvářením nových pracovních pozic pro tyto osoby a navíc si splníte své náhradní plnění.

Výklad TP, ZTP

  • Zdravotní postižení je odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti - pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti.
  • TP - tělesné postižení - handicap bývá obvykle redukován na postižení pohybového ústrojí a rozlišujeme na vrozená nebo následkem úrazu.
  • ZTP - zkratka pro zdravotně a tělesně postižené.

Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava

Tel.: + 420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Ostrava

Předmětem podnikání firmy SIPADAN a.s., jsou bezpečnostní a úklidové služby s možností náhradního plnění. V Ostravě a jejím okolí je společnost schopna u Vás vyřešit a zajistit v rámci nabízených služeb povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností. SIPADAN a.s. pomáhá při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají potíže se pracovně i společensky uplatnit. Pro invalidní důchodce, osoby se zdravotním postižením nabízí kvalitní pracovní zázemí s možností čerpání dalších zaměstnaneckých výhod.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Ostrava

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o., je společnost, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Hlavním předmětem podnikání jsou bezpečnostní a úklidové služby, které svým klientům v Ostravě nabízí s maximální pečlivostí a vstřícností již několik let. Pro zaměstnance se zdravotním postižením zajišťuje společnost odborná školení a přednášky. Invalidním důchodcům pomáhá D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. se znovu uplatnit jak v běžném, tak společenském životě. Odběrem služeb od společnosti si splníte svou povinnost náhradního plnění.

Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava

tel.: + 420 596 612 720
e-mail: ostrava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Ostrava

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., Vám nabízí v Ostravě a okolí komplexní služby, které spočívají v poskytování úplného servisu při správě a údržbě budov a nemovitostí. Společnost pomáhá a podporuje v zaměstnávání invalidních důchodců, má statut chráněné dílny. Nabízí osobám se zdravotním postižením, invalidním důchodcům firemní školení, která podporují jejich profesní růst. Odběrem služeb od této společnosti mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci splnit náhradním plněním povinnost zaměstnávání OZP pro rok 2023 i další roky.