Ochrana osob a majetku, fyzická ostraha objektů
- bezpečnostní služby Ostrava

Bezpečnostní agentury ve městě Ostrava a okolí nabízejí své bezpečnostní služby, mezi které patří například fyzická ostraha, tedy ochrana zdraví, života a majetku klientů. Bezpečnostní služby poskytují jak soukromým osobám, tak podnikatelům, a přizpůsobí je pružně požadavkům klienta. Ochrana osob a majetku od profesionální bezpečnostní agentury Vám zaručí ostrahu majetku v administrativních budovách, hotelích, nákupních centrech, průmyslových objektech a rezidencích, ale i při zabezpečení akcí. Bezpečnostní agentury Vám rovněž ochotně zajistí připojení těchto objektů na pult centrální ochrany (PCO). Díky tomu je možná také ostraha objektů na dálku.

Profesionální ostraha objektů a majetku

Ostrava je třetí největší město České republiky a také je jedním z nejatraktivnějších cílů investic nejenom v rámci ČR, ale celé EU. Vděčí za to mimo jiné své geografické poloze na trase severojižního dopravního koridoru mezi Baltským a Jaderským mořem, dostupnosti polského a slovenského trhu, významnému železničnímu uzlu a letišti, kde je možno odbavovat všechny typy letadel.

Po vybudování průmyslových zón začaly v tomto regionu masivně investovat významné světové i domácí firmy, které zde vytvořily tisíce pracovních míst. V tomto regionu také podnikají největší české bezpečnostní agentury, jejichž záměr je spolehlivá ostraha objektů a majetku a fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, se specializací na střežení velkých a průmyslových objektů.

Možnosti ostrahy velkých objektů

Ostraha objektů a majetku se dělí na sekci dálkové ostrahy (elektronické a kamerové zabezpečovací systémy napojené na PCO – pult centrální ochrany), využívá se při střežení velkých a průmyslových objektů jako podpůrný systém. Nasazení těchto systémů se vždy podřizuje smluvním požadavkům klienta a možnostem využití.

Další možností je fyzická ostraha objektů, která se praktikuje zejména při střežení prostorově náročných a průmyslových objektů. Fyzická ostraha spočívá v ostraze vrátnice, kontrolní a pochůzkové činnosti, která může být prováděna i jako ostraha s psovodem, nebo v případě potřeby ve dvojicích atp.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha provádí pochůzkovou činnost se zaměřením na kontrolu kritických míst, oplocení, neporušenost bezpečnostních a uzamykajících systémů, pláště objektů, kontrolu vnitřních prostor výrobních hal a administrativních budov, zabraňuje nežádoucímu pohybu osob ve střeženém prostoru, kontroluje uzamčení nebo zakódování důležitých prostor. V případě požadavku je prováděna ostraha majetku zkušeným psovodem, nebo posílena připojením na PCO se zabezpečením výjezdovou jednotkou.

Fyzická ostraha vykonávající ostrahu vrátnice, kontroluje příchozí a odchozí osoby, vjíždějící a odjíždějící vozidla tak, aby nedocházelo k nežádoucímu odsunu materiálu a výrobních prostředků, vede evidenci těchto osob a vozidel a může být využita i k pochůzkové činnosti. Ostraha objektů a majetku může mít ke kontrolní činnosti k dispozici také kamerový systém a v souladu se smluvními podmínkami provádět kontrolu zmíněných prostor a osob také tímto způsobem.

Pochůzková ostraha objektů a ostraha majetku

Ostraha majetku je také prováděna pochůzkovým systémem. Dodržování pravidelnosti obchůzek a pochůzkové trasy je zajištěno kontrolními čipy, ze kterých ostraha zaznamenává do snímací jednotky časy, kdy těmito (většinou rizikovými body) prošla. Tyto data jsou vždy k dispozici klientovi.

Fyzická ostraha může kontrolovat také přidružené prostory podniků, jako jsou vnější parkoviště a provádět zde řízení provozu a podobné činnosti.

PCO – Pult Centrální Ochrany

PCO je dálková elektronická ostraha objektů a majetku, kdy elektronické zabezpečovací systémy (dále EZS), přenášejí poplachové, kontrolní, informační a vizuální (kamerový systém) zprávy ze střeženého objektu na dohledové centrum, kde operátoři vyhodnocují tyto informace a v případě potřeby vysílají kontrolní výjezdovou jednotku, která provede kontrolu a zajištění narušeného objektu, eventuelně operátor PCO informuje členy ostrahy přímo v objektu a ti provedou kontrolu narušeného prostoru. V případě ochrany velkých průmyslových provozů, kde se provádí fyzická ostraha objektů, lze posílit kontrolní mechanismus díky napojení na PCO.

Proč svěřit ostrahu velkých objektů specializované bezpečnostní agentuře?

Profesionální bezpečnostní agentury mají dlouholeté zkušenosti s ostrahou objektů a majetku, velkých i menších průmyslových a jiných objektů. Vzhledem ke statisticky vzrůstajícímu počtu krádeží, kdy se ČR pohybuje na předních příčkách statistik EU a kdy velký podíl na těchto statistikách mají krádeže zaměstnanců a nemalé procento také dodavatelé apod., je dnes téměř nutností svěřit tyto činnosti specializované firmě.

Náhradní plnění

Vzhledem ke specializaci na ostrahu velkých průmyslových objektů, je nezanedbatelnou službou těchto agentur možnost odběru náhradního plnění. Tím si také můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se ZPS a ZTP.

Tyto specializované bezpečnostní agentury automaticky nabízejí svým klientům služby napojení na PCO, náhradní plnění, pravidelný výpis událostí a obchůzkové činnosti. Při podpisu smlouvy s těmito externími a nezávislými agenturami Vám navíc odpadnou starosti s okrádáním zaměstnanci a osobami které se pohybují ve vaší firmě. Zbavíte se tak další administrativní zátěže se zaměstnanci a výplatami mzdy, převodem těchto úkonů na externí firmu.

Na všechny administrativní a kontrolní úkony Vám bude k dispozici odpovědný pracovník těchto agentur – manager, který s Vámi projedná vše od vašich požadavků, přes sepsání klientské smlouvy, kontrolní činnost vůči ostraze, až po eventuelní změny v systému ostrahy.


Kontakt

28.října 150
702 00 Ostrava

tel.: (+420) 596 612 720
e-mail: ostrava@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN, a.s. Ostrava

Společnost D.I.SEVEN, a.s. nabízí své služby v oblasti bezpečnosti již 27 let. Profesionálním a vstřícným přístupem ke svým klientům Vám zajistí ostrahu objektů, zabezpečení domu, ale zajistí i jejich připojení na pult centralizované ochrany.

Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava

tel.: (+420) 596 612 720
e-mail: ostrava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Ostrava

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. v Ostravě se zabývá komplexními a doplňkovými službami v oblasti Facility managementu a Property managementu, do kterých samozřejmě spadají i bezpečnostní služby.

Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava


Tel.: + 420 274 774 199
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - SIPADAN a.s. Ostrava

Další známá bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. v Ostravě Vám nabízí zabezpečení domů, objektů, fyzickou ostrahu s možností zajistit i psovody, napojení objektu či domu na pult centrální ochrany (PCO) a další bezpečnostní služby dle přání klienta. Doménou této bezpečnostní agentury je ochrana osob a majetku a komplexní servis s tím související.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1


tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Ostrava

Pro Ostravu a okolí zajišťuje již několik let bezpečnostní agentura D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. bezpečnostní služby s možností náhradního plnění. Kvalitní ochrana osob a majetku spočívá také v připojení jakéhokoli Vašeho objektu na pult centrální ochrany.