Pult centrální ochrany (PCO / ARC)

V Ostravě i okolí působí profesionální bezpečnostní agentury, které mimo služeb fyzické ostrahy nabízejí také dálkovou ostrahu objektů. Pro tyto služby využívají v ČR nejmodernější ARC - alarm receiving centre, neboli PCO - pult centralizované ochrany.

Co je PCO

PCO - pult centrální ochrany je český překlad anglického názvu ARC - alarm receiving centre. Pult centralizované ochrany je součástí dohledového centra. Jak již z těchto názvů vyplývá, jedná se o centralizované pracoviště, kam přicházejí zprávy z dálkově střežených objektů.

Moderní dohledové centrum

Bezpečnostní agentury Ostrava využívají v současné době jediné pracoviště v ČR, odpovídající nejmodernějším a nejpřísnějším bezpečnostním normám na ochranu a zabezpečení klientských informací a dat ze střežených objektů. Na toto pracoviště lze přenášet nejenom zprávy ze vzdálených EZS – elektronických zabezpečovacích systémů, ale také ze vzdálených kamerových monitorovacích systémů.

Pult centrální ochrany obecně

Bezpečnostní služby Ostrava v bohatém sortimentu svých služeb poskytují ke komplexnosti nabídky mimo jiné i možnost napojení na PCO.  Pro napojení na PCO se využívá elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), tedy senzorů a čidel strategicky rozmístněných ve střeženém objektu. Informativní a poplachové zprávy z EZS jsou přenášeny prostřednictvím komunikačních tras na zmíněné ARC neboli PCO. Tyto zprávy následně vyhodnocují operátoři, kteří podnikají další úkony k zajištění bezpečnosti ve střežených objektech dle smluvených požadavků.

Napojení na PCO

Pro vlastní připojení střeženého objektu k PCO je zapotřebí zajištění dostupnosti přenosových tras ze strany klienta. Ve většině případů jde o dostupnost telefonních linek a pro kamerové systémy se jedná o dostupnost internetu.

Výjezdová jednotka

Pro zásah k napadenému objektu je využívána zásahová jednotka pultu centrální ochrany. Ta provádí fyzickou kontrolu potencionálně napadeného objektu. Zde kontroluje neporušenost oplocení a vnějšího pláště budovy, uzamykajících systémů, oken, atp. V případě narušení se podílí na zadržení pachatele a následném zabezpečení objektu. Výjezdovou jednotku PCO lze využít i k preventivním kontrolám v případě podezření na možné narušení objektu.

Pro bližší informace o možnostech připojení elektronicky zabezpečených objektů k PCO doporučují bezpečnostní agentury Ostrava kontaktovat zkušené specialisty dohledového centra. Ti s Vámi projednají a vyberou možnosti zabezpečení u konkrétního objektu.

Dálková elektronická ostraha lze také doplnit pro posílení bezpečnosti v objektu, zejména u firem o fyzickou ostrahu. S těmito službami lze využít další služby, jako je náhradní plnění, úklidové služby nebo Facility či Property management.

Bezpečnostní služby Ostrava upozorňují klienty

Zajímejte se více o podmínky, za jakých je nakládáno s Vaším majetkem a osobními údaji u současných dodavatelů služeb dohledových center a provozovatelů pultů centralizované ochrany.


Kontakt

28.října 150
702 00 Ostrava

tel.: (+420) 596 612 720
e-mail: ostrava@diseven.cz
web: www.diseven.cz

D.I.SEVEN, a.s. Ostrava

Společnost D.I.SEVEN, a.s. nabízí své služby v oblasti bezpečnosti již 27 let. Profesionálním a vstřícným přístupem ke svým klientům Vám zajistí ostrahu objektů, zabezpečení domu, ale zajistí i jejich připojení na pult centralizované ochrany.

Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava

tel.: (+420) 596 612 720
e-mail: ostrava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Ostrava

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. v Ostravě se zabývá komplexními a doplňkovými službami v oblasti Facility managementu a Property managementu, do kterých samozřejmě spadají i bezpečnostní služby, včetně napojení na PCO.

Kontakt

28. října 165/68
709 00 Ostrava

Tel.: + 420 274 774 199
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Ostrava

Další známá bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. v Ostravě Vám nabízí zabezpečení domů, objektů, fyzickou ostrahu s možností zajistit i psovody, napojení objektu či domu na pult centrální ochrany (PCO) a další bezpečnostní služby dle přání klienta. Doménou této bezpečnostní agentury je ochrana osob a majetku a komplexní servis s tím související.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Ostrava

Pro Ostravu a okolí zajišťuje již několik let bezpečnostní agentura D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. bezpečnostní služby s možností náhradního plnění. Kvalitní ochrana osob a majetku spočívá také v připojení jakéhokoli Vašeho objektu na pult centrální ochrany.